Arxiu de la categoria: Recursos

Documents

Quotes

Dies 
Preu
Preu recollida escolar
1 dia 25€/mes 9€/mes
2 dies 34€/mes 16€/mes
3 dies 39€/mes 22€/mes
4 dies 44€/mes 26€/mes
5 dies 49€/mes 28€/mes
Matrícula 27€

 

Documents per a inscripció

A continuació us podeu descarregar els documents que cal que ompliu i signeu per a formalitzar la inscripció a l’Esplai Can Serra:

Recordeu que també cal portar:

  • Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a legal.
  • Fotocòpia de la targeta de la seguretat social de l’infant.
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions del nen/a